Posted on

de TECHNOLOGIEkrant: Huiveren in de huiskamer

Part of my work made a cover story in de Technologiekranat (nummer 15, Aug. 2006), a Dutch technological newspaper:

Huiveren in de huiskamer


Totale bioscoopervaring dankzij nieuwe netwerktechnologie

Thuis
een film kijken terwijl je stoel trilt. De wind waait door je haren en
druppels water spatten in je gezicht. Zelf een rol spelen in het
verhaal via een gamepad en chatten op internet terwijl de hele
verlichting in je huiskamer met de film meedeint. Die totale
bioscoopervaring komt er aan, als het aan Jun Hu ligt.

Hij onderzocht hoe gebruikers deze nieuwe
technologieën waarderen en ontwierp een geheel nieuwe
netwerkarchitectuur. Hu verdedigde woensdag 30 augustus zijn
proefschrift aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ruim
twintig jaar geleden droomde Chriet Titulaer, destijds een bekende
tv-persoonlijkheid, al van het huis van de toekomst. Dat zou volzitten
met intelligentie en futuristische apparaten. Zo’n droom zou nu wel in
vervulling kunnen komen dankzij de vooruitgang in de techniek. Maar wie
zit daar op te wachten? Niemand heeft behoefte aan een eigen huis dat
zich gedraagt als de betweterige collega die precies weet wat goed voor
je is. In het onderzoeksgebied ‘Ambient Intelligence’ wordt onderzocht
hoe slimme apparaten in huishoudens de mens juist een meer persoonlijke
en ‘eigen’ omgeving kunnen geven.

Culturele verschillen Wat
dat concreet betekent laat het onderzoek van Jun Hu zien. In zijn
zoektocht om mensen thuis een bioscoopervaring te geven die
vergelijkbaar is met 4D-bioscopen uit pretparken, heeft hij onderzocht
hoe mensen dat eigenlijk willen beleven. Hij kwam daarbij tot een
aantal verrassende inzichten. Als eerste bleek dat het ‘meedeinen’ van
de verlichting met interactieve films bij veel mensen erg in de smaak
valt. Het meebepalen van de verhaallijn in films, het meedoen met
gamepads of het uitzoeken van specifieke bijzonderheden tijdens de
films werden minder gewaardeerd. Dit toont aan dat er nog veel
onderzoek nodig is om specifieke technologieën te ontwikkelen waar
mensen ook echt behoefte aan hebben. Er was een opvallend verschil
tussen Amerikaanse, Europese en Chinese gebruikersgroepen. De laatste
testgroep reageerde veel positiever op allerlei nieuwe technologieën
die de totaalervaringen van een film pogen te vergroten. Jun Hu zoekt
de verklaring hiervoor in de Oosterse cultuur, die meer gericht is op
de omgeving en sociale context dan de Westerse cultuur. Op een meer
technisch vlak heeft hij zich gericht op het ontwikkelen van een nieuwe
netwerkarchitectuur om de verschillende elektronische apparaten met
elkaar te laten communiceren. Een belangrijk onderdeel van zijn werk
was de ontwikkeling van protocollen en technische voorschriften voor
het netwerk. Hu is er in geslaagd een netwerk te ontwikkelen dat open
staat voor allerlei verschillende toepassingen van verschillende
fabrikanten. Dat kan uiteen lopen van personal computers en televisies
tot personal digital assistants, audio- en verlichtingssystemen,
internet en zelfs robots.

Wim Amerongen